• /in'kompit(ә)nt/

  Thông dụng

  Cách viết khác incompetency

  Danh từ

  Sự thiếu khả năng, sự thiếu trình độ, sự kém cỏi, sự bất tài
  (pháp lý) sự không đủ thẩm quyền; sự không có thẩm quyền

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  biểu đồ mưa

  Y học

  bất toàn

  Kỹ thuật chung

  cái đo
  vũ kế

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X