• /ɪnˈædɪkwəsi/

  Thông dụng

  Cách viết khác inadequateness

  Danh từ

  Sự không tương xứng, sự không xứng, sự không thích đáng, sự không thoả đáng
  Sự không đủ, sự không đầy đủ, sự thiếu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự không tương ứng, sự không tương thích, tính không tỷ lệ

  Cơ - Điện tử

  Sự không tương thích, sự không tương ứng

  Y học

  sự không đủ khả năng

  Điện lạnh

  sự không phù hợp
  sự không thích hợp

  Kỹ thuật chung

  thiểu năng

  Kinh tế

  sự không đẩy đủ
  sự không đủ
  sự thiếu
  nutritional inadequacy
  sự thiếu dinh dưỡng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X