• /¸inkə´menʃərit/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + with, to) không xứng, không tương xứng, không cân xứng
  abilities are incommensurate with (to) task
  khả năng không xứng với nhiệm vụ
  (như) incommensurable

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X