• /ʌn´fɛə/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + on/to sombody) không đúng, không công bằng, bất công; không thiện chí
  unfair treatment
  sự đối xử không công bằng
  Gian lận, không ngay thẳng, không đúng đắn; không theo các luật lệ bình thường, không theo các nguyên tắc bình thường
  unfair play
  chơi xấu
  unfair trading
  bán gian lận
  Không đúng mức, không đủ
  Không thuận lợi, không thuận tiện; không thuận chiều (gió)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X