• /ʌn´i:kwəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đồng đều, không bằng nhau, khác (về kích thước, số lượng..)
  unequal parts
  những phần không đều nhau
  unequal pulse
  mạch không đều
  Thất thường
  unequal temper
  tính khí thất thường
  Không bình đẳng, không cùng (một trình độ, sức khoẻ, khả năng..)
  unequal treaty
  hiệp ước không bình đẳng
  Không đủ sức khoẻ, không có tài khéo léo
  Không vừa sức, không kham nổi
  to be unequal to doing something
  không kham nổi việc gì, không đủ sức làm việc gì
  Không đồng đều từ đầu đến cuối, đoạn hay đoạn dở (bài viết)
  Không thích hợp; không tương ứng; không ngang tầm

  Danh từ

  (thường) số nhiều người vô địch

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không cân bằng, không bằng

  Xây dựng

  không bằng

  Cơ - Điện tử

  (adj) không đều, không bằng nhau

  (adj) không đều, không bằng nhau

  Kỹ thuật chung

  không bằng
  không bằng nhau
  không cân bằng
  không đều
  unequal (leg) angle
  thép góc không đều cạnh
  unequal angle (section)
  thép góc không đều cạnh
  unequal cooling
  sự làm nguội không đều
  unequal segmentation
  phân bào không đều
  unequal spacing
  bước không đều (răng của dao)
  unequal stress
  ứng suất không đều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X