• /¸inkəm¸pætə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác incompatibleness

  Danh từ

  Tính không hợp, tính không tương hợp, tính kỵ nhau
  Tính xung khắc, tính không hợp nhau
  incompatibility of temper
  tính tình không hợp nhau

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không tương hợp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X