• /dis´kɔ:dəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bất hoà; mối bất hoà
  Sự chói tai, sự nghịch tai; sự không hợp âm

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  không nhất trí

  Toán & tin

  sự không phù hợp, sự không tương ứng; sự bất ho

  Kỹ thuật chung

  không chỉnh hợp
  structural discordance
  không chỉnh hợp cấu trúc
  sự chói tai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X