• /in´kɔnsikwənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không hợp lý, không lôgic ( (cũng) inconsequential)
  Rời rạc
  Lửng lơ, không ăn nhập đâu vào đâu
  an inconsequent remark
  lời nhận xét lửng lơ
  an inconsequent reply
  câu trả lời lửng lơ, câu trả lời không ăn nhập đâu vào đâu
  an inconsequent mind
  trí óc hay nghĩ vẩn vơ không đâu vào đâu


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X