• /¸ʌnim´pɔ:tənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không quan trọng, không trọng đại, không trọng yếu, không hệ trọng, không đáng kể
  Không có quyền thế, không có thế lực

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không quan trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X