• /¸insig´nifikənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không quan trọng, tầm thường
  Đáng khinh
  Vô nghĩa

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không có nghĩa
  không có nội dung

  Kỹ thuật chung

  không đáng kể
  vô nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X