• Hóa học & vật liệu

    màu vàng Ấn Độ

    Giải thích EN: A powdery yellow pigment composed of cobalt potassium nitrite. Giải thích VN: Thuốc nhuộm màu vàng dạng bột được tạo thành từ coban kali nitrit.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X