• /´paudəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phủ bột; đầy bột, đầy bụi
  a powdery nose
  mũi thoa đầy phấn
  Giống như bột, dạng bột
  a light fall of powdery snow
  tuyết rơi nhè nhẹ như bột
  Có thể tán thành bột

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dạng bột
  powdery snow
  tuyết dạng bột
  dạng bụi

  Kinh tế

  có thể tán thành bột
  dạng bột
  như bột

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  solid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X