• /'jelou/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vàng
  to grow (turn, get, become) yellow
  vàng ra, hoá vàng; úa vàng (lá)
  Ghen ghét, ghen tị, đố kỵ, ngờ vực
  to cast a yellow look at
  nhìn (ai) bằng con mắt ghen ghét
  Nhút nhát, nhát gan ( (cũng) yellow-bellied)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có tính chất giật gân (báo chí)

  Danh từ

  Màu vàng
  Bướm vàng
  ( số nhiều) tính ghen ghét, tính ghen tị, tính đố kỵ
  (thông tục) tính nhút nhát, tính nhát gan
  ( số nhiều) (y học) bệnh vàng da

  Động từ

  Vàng ra, hoá vàng; nhuốm vàng, nhuộm vàng

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Dệt may

  hóa vàng

  Kỹ thuật chung

  màu vàng
  cadmium yellow
  màu vàng catmi
  chrome yellow
  màu vàng crôm
  Indian yellow
  màu vàng Ấn Độ
  naples yellow
  màu vàng crom
  Naples yellow
  màu vàng Napơ
  straw-yellow
  màu vàng rơm (tôi)
  turning yellow
  sự nhuộm màu vàng
  yellow filter adjustment
  sự điều chỉnh lọc màu vàng
  yellow flame
  ngọn lửa màu vàng
  Yellow Pages (YP)
  các trang màu vàng
  vàng
  benzidine yellow dye
  thuốc nhuộm vàng benzidin
  bone marrow yellow
  tủy xương vàng
  cadmium yellow
  màu vàng catmi
  chrome yellow
  màu vàng crôm
  chrome yellow
  vàng crom
  chrome yellow
  vàng Pari
  hour of yellow signal indication
  khoảng đèn vàng
  Indian yellow
  màu vàng Ấn Độ
  king's yellow
  vàng opimen
  light-yellow
  vàng nhạt
  naples yellow
  màu vàng crom
  Naples yellow
  màu vàng Napơ
  primuline yellow
  phẩm vàng primulin
  straw-yellow
  màu vàng rơm (tôi)
  turning yellow
  sự nhuộm màu vàng
  turning yellow
  sự úa vàng
  visual yellow
  sắc tố vàng
  yellow burner
  đèn ngọn lửa vàng
  yellow cable
  cáp vàng
  yellow copper
  đồng vàng
  yellow earth
  đất vàng
  yellow enzyme
  enzim vàng
  yellow fever
  sốt vàng
  yellow fever virus
  vi rút sốt vàng
  yellow filter adjustment
  sự điều chỉnh lọc màu vàng
  yellow flag
  cờ vàng
  yellow flame
  ngọn lửa màu vàng
  yellow ground
  đất vàng
  yellow litharge
  chì monoxit vàng
  yellow ocher
  ocrơ vàng
  yellow page
  trang vàng
  yellow pages
  những trang vàng
  Yellow Pages (YP)
  các trang màu vàng
  yellow shortness
  tính giòn vàng
  yellow softening
  chứng nhuyễn vàng
  yellow spinel
  spinen vàng
  yellow spot
  điểm vàng
  yellow wax
  sáp vàng
  yellow wood
  gỗ vàng (cu ba)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X