• /'pigmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất màu, chất nhuộm
  pigment in powder form
  chất màu dưới dạng bột
  (sinh vật học) chất sắc, sắc tố (của tế bào)

  Ngoại động từ

  Tô màu

  Chuyên ngành

  Ô tô

  Màu gốc

  Hóa học & vật liệu

  chất nhuộm màu

  Giải thích EN: Specifically, such a coloring substance mixed with water, oil, or other liquid in order to create paint.

  Giải thích VN: Trong trường hợp cụ thể, chất tạo màu trộn với nước , dầu, và các chất lỏng khác để tạo thành sơn.

  Xây dựng

  bột mầu (để pha sơn)

  Kỹ thuật chung

  nhuộm
  pigment sludge
  bùn nhuộm màu
  sắc tố

  Kinh tế

  chất màu
  sắc tố

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X