• Kỹ thuật chung

  phần tử thông tin
  GCID Information Element (GCIDIE)
  Phần tử thông tin của GCID
  INFOrmation Element Defined at the user network interface (INFO)
  phần tử thông tin được xác định tại giao diện người dùng
  information element rate
  lưu lượng phân tử thông tin
  information element rate
  mức độ phân tử thông tin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X