• Thông dụng

  Danh từ

  Sự lấy lại thông tin mong muốn từ máy tính

  Toán & tin

  sự tìm kiếm thông tin

  Xây dựng

  sự tìm thông tin
  truy hồi thông tin

  Điện tử & viễn thông

  truy tìm thông tin
  Internet Information Retrieval Guide (IIRG)
  Hướng dẫn truy tìm thông tin Internet
  Network Information Retrieval (NIR)
  truy tìm thông tin mạng
  online information retrieval
  truy tìm thông tin trực tuyến

  Kinh tế

  sự tìm tài liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X