• /in'fju:ʒn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự pha; chất để pha
  Nước pha, nước sắc
  Sự truyền, sự truyền cho
  (y học) sự tiêm truyền, sự tiêm

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất để pha
  sự pha thêm

  Thực phẩm

  dịch ngâm
  sự hãm (chè)
  sự ngâm (quả)

  Y học

  nước thuốc sắc
  sắc thuốc
  truyền thuốc

  Kỹ thuật chung

  sự pha

  Kinh tế

  dịch ngâm
  sự pha

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X