• /in´gə:dʒi¸teit/

  Thông dụng

  Động từ

  Nuốt lấy nuốt để, hốc
  Hút xuống đáy (nước xoáy)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  bolt , down , englut , engorge , gobble , guzzle , swill , wolf

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X