• /wulf/

  Thông dụng

  Danh từ

  Số nhiều: wolves
  (động vật học) chó sói
  (nghĩa bóng) người tham tàn, người độc ác, người hung tàn (như) con sói
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người hay chim gái
  to be as hungry as a wolf
  đói ngấu
  to have (hold) the wolf by the ears
  ở vào tình thế nguy hiểm, tiến lui đều khó
  to keep the wolf from the door
  có đủ tiền để khỏi đói và không túng thiếu
  a wolf in sheep's clothing
  chó sói đội lốt cừu non; kẻ giả nhân giả nghĩa, kẻ khẩu phật tâm xà

  Ngoại động từ

  (thông tục) ngốn, ăn ngấu nghiến
  to wolf down one's food
  nuốt ngấu nghiến đồ ăn

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người đầu cơ có kinh nghiệm, từng trải

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  casanova , don juan , lady's man , womanizer

  Từ trái nghĩa

  verb
  nibble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X