• /swil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rửa, sự cọ, sự súc
  Nước vo gạo (cho lợn ăn)
  Rượu loại tồi
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) cuộc chè chén lu bù
  Rau lợn (như) pigswill

  Ngoại động từ

  Cọ, rửa; súc
  to swill out a basin
  cọ một cái chậu
  to swim down the front steps
  dội nước rửa các bậc trước nhà
  (thông tục) nốc ừng ực; ăn uống thô tục
  to swill beer
  nốc bia

  Nội động từ

  ( + around, over, through) chảy, đổ (chất lỏng)
  beer swilled around the bottom of the barrel
  bia chảy tràn quanh đáy thùng
  muddy water swilled over the planks
  nước bùn chảy trên các ván gỗ

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự cọ

  Kỹ thuật chung

  sự rửa

  Kinh tế

  rửa
  sự rửa
  sự tráng
  tráng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X