• /´gʌzl/

  Thông dụng

  Động từ

  Ăn uống tục, ăn uống tham lam
  to guzzle beer
  uống bia ừng ực
  Tiêu hết tiền vào việc ăn uống lu bù

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  sip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X