• /in´hiə/

  Thông dụng

  Nội động từ ( (thường) + .in)

  Vốn có ở (ai...) (đức tính)
  Vốn thuộc về (ai...), vốn gắn liền với (ai) (quyền lợi)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cố hữu
  thuộc về: bản thân

  Kỹ thuật chung

  bản thân
  sẵn có
  thuộc về

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  dwell , exist , lie , repose , reside , rest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X