• /ri'pəʊz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nghỉ ngơi, sự nghỉ; giấc ngủ
  to work without repose
  làm việc không nghỉ
  Sự yên tĩnh
  the sea never seems in repose
  biển hình như không lúc nào yên tĩnh
  Sự phối hợp hài hoà (trong (nghệ thuật))
  to lack repose
  thiếu sự phối hợp hài hoà
  Phong thái ung dung, thư thái; sự đĩnh đạc
  angle of repose
  (kỹ thuật) góc nghỉ

  Ngoại động từ

  Đặt để, tựa dựa
  to repose one's head on the pillow
  đặt đầu gối lên
  to repose one's hope in someone
  đặt hy vọng vào ai
  Đặt (niềm tin..) vào ai/cái gì
  Cho nghỉ ngơi; làm khoẻ khoắn tươi tỉnh
  to repose onself
  nghỉ ngơi
  to rise thoroughly reposed
  trở dậy trong người hoàn toàn khoẻ khoắn tươi tỉnh

  Nội động từ

  Nghỉ ngơi, nằm nghỉ
  repose from toil
  nghỉ ngơi sau khi lao động
  Được đặt trên, được xây dựng trên cơ sở
  the foundations repose on (upon) a rock
  nền nhà xây trên đá
  the whole capitalist system reposes on surplus value
  toàn bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa được xây dựng trên giá trị thặng dư
  Suy nghĩ miên man, chú ý vào (tâm trí, ký ức...)
  to let one's mind repose on the past
  để cho tâm trí suy nghĩ miên man về quá khứ

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X