• /ri´zaid/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Ở tại, trú ngụ tại, cư trú, sinh sống
  to reside in HangBong street
  ở tại phố Hàng Bông
  to reside abroad
  trú ngụ tại nước ngoài
  the difficulty resides in this...
  (nghĩa bóng) khó khăn là ở chỗ...
  Hiện có, tập trung vào, thuộc về (về quyền lực..)
  Supreme authority reside in the President
  quyền lực tối cao ở trong tay tổng thống (ở các nước tư bản)
  the right to decide the matter resides in the Supreme Court
  quyền quyết định vấn đề thuộc về toà án tối cao

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thường trú

  Kỹ thuật chung

  lưu trú

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X