• /´inə¸veitə/

    Thông dụng

    Danh từ

    Người đổi mới, nhà cải cách

    Nguồn khác

    Chuyên ngành

    Kinh tế

    người cánh tân
    nhà cách tân
    nhà cải cách

    Các từ liên quan

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X