• /,kri:'eitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người sáng tạo, người tạo nên
  the Creator
  Tạo hoá

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ tạo lập
  chương trình tạo lập

  Xây dựng

  tạo viên

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X