• /¸ævɔη´ga:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Những người đi tiên phong

  Tính từ

  Mới, tiên phong, tiên tiến

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X