• /´vænga:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) tiền đội, quân tiên phong
  (nghĩa bóng) người đi tiên phong (của một phong trào, mốt)
  to be in the vanguard of a movement
  là người tiên phong của một phong trào
  ( định ngữ) tiên phong
  a vanguard artist
  nghệ sĩ tiên phong


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X