• /in´ɔpərətivnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không chạy, sự không làm việc, sự không sản xuất
  Tính không có hiệu quả, tính kgông hiệu nghiệm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X