• /stæg'nei∫n/

  Thông dụng

  Cách viết khác stagnancy

  Như stagnancy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đọng, sự đình trệ

  Xây dựng

  ứ đọng

  Kinh tế

  đình đốn
  đình trệ
  economic stagnation
  đình trệ kinh tế
  secular stagnation
  đình trệ kinh niên (về kinh tế)
  secular stagnation
  sự đình trệ kéo dài
  technical stagnation theory
  thuyết đình trệ kỹ thuật
  sự đình đốn
  sự đình trệ
  secular stagnation
  sự đình trệ kéo dài
  tiêu điều

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X