• /´aidlnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác idlesse

  Danh từ

  Sự lười nhác, sự biếng nhác
  Tình trạng không công ăn việc làm, tình trạng thất nghiệp
  (kỹ thuật) tình trạng để không, tình trạng không dùng đến
  Sự vô ích, sự vô hiệu quả, sự không tác dụng
  Sự không đâu, sự không căn cứ, sự vẩn vơ, sự vu vơ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự không có việc
  sự không tải

  Kỹ thuật chung

  sự không hoạt động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X