• /in´sistəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác insistency

  Danh từ

  Sự cứ nhất định; sự khăng khăng đòi, sự cố nài
  Sự nhấn đi nhấn lại, sự nhấn mạnh; sự khẳng định
  Tính chất cứ nhất định; tính chất khăng khăng, tính chất nài nỉ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X