• /pə'sistəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kiêu gan, bền bỉ

  Nội động từ

  Kiên gan, bền bỉ
  to persist in doing something
  kiên gan làm việc gì
  Khăng khăng, cố chấp
  to persist in one's opinion
  khăng khăng giữ ý kiến của mình
  Vẫn còn, cứ dai dẳng
  the fever persists
  cơn sốt vẫn dai dẳng
  the tendency still persists
  khuynh hướng vẫn còn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự lưu, độ lưu

  Điện tử & viễn thông

  còn sót
  độ dư

  Điện

  độ lưu (độ bền)

  Điện lạnh

  độ lưu sáng

  Điện tử & viễn thông

  sự dư huy
  sự dư quang
  sự lưu sáng
  sự tồn lưu
  thời gian lưu quang

  Giải thích VN: Thời gian màn ảnh tia âm cực chói sáng hoặc phát huỳnh quang tại điểm mà chùm điện tử chiếu vào.

  Kỹ thuật chung

  bền lâu
  dư huy
  lâu dài
  ổn định
  quán tính
  persistence of vision
  quán tính thị giác
  sự tiếp tục

  Kinh tế

  tính bền (mùi, vị)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X