• /´presiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thúc bách, cấp bách, cấp thiết, gấp
  pressing need
  điều cần gấp
  Nài nỉ, nài ép
  a pressing invitation
  lời mời nài nỉ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ép [sự ép]

  Cơ - Điện tử

  Sự ép, sự dập, vật ép, vật dập

  Dệt may

  sự ép là máy

  Điện

  việc ép

  Kỹ thuật chung

  sự dập
  sự ép
  sự ép thủy tinh
  hydrostatic pressing
  sự ép thủy tĩnh
  sự nén
  sự tạo khuôn
  vật dập
  vật ép

  Kinh tế

  quá trình nén ép
  sự nén ép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X