• /in´sə:dʒənsi/

  Thông dụng

  Cách viết khác insurgence

  Danh từ
  Tình trạng nổi dậy, tình trạng nổi loạn
  Sự nổi dậy, sự nổi loạn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X