• /,insə'rekʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nổi dậy, sự khởi nghĩa
  Cuộc nổi dậy, cuộc khởi nghĩa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X