• /¸intə´dikʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cấm chỉ, sự bị cấm
  (tôn giáo) sự khai trừ, sự huyền chức
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) sự ngăn chặn (tiếp tế...) bằng cách bắn phá đường giao thông

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự cấm
  sự ngăn chặn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X