• /¸proui´biʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cấm, sự ngăn cấm
  ( Prohibition) luật cấm nấu và bán rượu (thời kỳ 1920 - 1933 ở Mỹ)
  Luật cấm, lệnh cấm (cái gì)
  a prohibition against the sale of firearms
  lệnh cấm bán súng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cấm chỉ
  sự cấm
  sự cấm rượu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X