• /prə´skripʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự đặt ra ngoài vòng pháp luật
  Sự trục xuất, sự đày ải
  Sự cấm, sự bài trừ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X