• /¸inhi´biʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  sự mặc cảm, sự tự ti
  (hoá học) (tâm lý học); (sinh vật học) sự ức chế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự ngăn cản

  Điện tử & viễn thông

  sự cản (mạch cửa)

  Điện lạnh

  sự ức chế

  Kỹ thuật chung

  sự cấm
  sự kìm hãm
  sự trễ
  ức chế

  Kinh tế

  sự kìm hãm
  sự làm chận lại
  sự ngăn chặn

  Địa chất

  sự ngăn chặn, sự kiềm chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X