• /¸disə´lauəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không nhận, sự không công nhận, sự không thừa nhận, sự bác; sự cự tuyệt
  Sự cấm, sự không cho phép

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự bác bỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X