• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  liên kết

  Giải thích VN: Internetwork là một tập các mạng con nối với nhau qua các router. Đối với công ty tư nhân, mỗi mạng con thường là mạng LAN. Internet là một trong các ví dụ tốt nhất của một mạng internetwork. Nó chứa nhiều mạng con nối với nhau bởi các router để tạo thành mạng lớn hơn.

  internetworking software
  phần mềm liên kết mạng
  liên mạng

  Giải thích VN: Internetwork là một tập các mạng con nối với nhau qua các router. Đối với công ty tư nhân, mỗi mạng con thường là mạng LAN. Internet là một trong các ví dụ tốt nhất của một mạng internetwork. Nó chứa nhiều mạng con nối với nhau bởi các router để tạo thành mạng lớn hơn.

  Connection Oriented Internetworking (COI)
  nối liên mạng định hướng theo kết nối
  Telematic Internetworking Application (TIAS)
  ứng dụng nối liên mạng viễn tin
  sự liên kết mạng
  sự nối mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X