• /¸intəri´leit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Có quan hệ với nhau, tương quan với nhau
  poverty, backwardness and injustice interrelate closely
  nghèo đói, lạc hậu và bất công có quan hệ chặt chẽ với nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X