• /´klousli/

  Thông dụng

  Phó từ
  Gần gũi, thân mật
  closely related
  có họ gần với nhau
  Chặt chẽ, khít, sát, sít vào nhau
  to pursue closely
  theo sát
  closely written
  viết sít vào nhau
  he resembles his father very closely
  nó giống cha như đúc
  Kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận
  to examine the question closely
  nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X