• /¸ri:læk´seiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nới lỏng, sự lơi ra, sự giãn ra (kỷ luật, gân cốt...)
  Sự dịu đi, sự bớt căng thẳng
  relaxation of world tension
  sự bớt căng thẳng của tình hình thế giới
  (pháp lý) sự giảm nhẹ (hình phạt...)
  to beg for a relaxation of punishment
  xin giảm nhẹ hình phạt
  Sự nghỉ ngơi, sự giải trí
  relaxation is necessary after hard work
  sau khi lao động vất vả cần được nghỉ ngơi
  (vật lý) sự hồi phục
  thermal relaxation
  sự hồi phục nhiệt

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự nới lỏng, sự giãn ra, sự chùng, sự hồi phục

  Cơ khí & công trình

  sự giảm (tải tác dụng vào đất đá)

  Toán & tin

  sự dão (cơ)
  sự giảm dư
  under-relaxation
  sự giảm dư dưới
  sự lũy biến
  under-relaxation
  sự lũy biến dưới

  Xây dựng

  sự chùng (cốt thép, ứng suất)
  sự giãn ra
  sự tự chùng

  Điện lạnh

  sự tích thoát

  Kỹ thuật chung

  sự chùng
  relaxation of deformations
  sự chùng biến dạng
  relaxation of prestressing
  sự chùng ứng suất trước
  relaxation of stress
  sự chùng ứng suất
  strain relaxation
  sự chùng biến dạng
  stress relaxation
  sự chùng ứng suất
  stress relaxation
  sự chùng ứng ứng suất
  sự hồi phục
  ferromagnetic relaxation
  sự hồi phục sắt từ
  sự nới
  sự nới lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X