• /¸iri´pleisəbəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể thay thế được
  this is an irreplaceable comb, because it is my father's keepsake
  đây là cái lược mà không cái lược nào khác thay nó được, bởi nó là vật kỷ niệm của cha tôi

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  không thay thế được

  Xây dựng

  không thể đảo lại

  Kỹ thuật chung

  quay lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X