• /´ki:p¸seik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật lưu niệm
  ( định ngữ) hơi uỷ mị, hơi đa sầu đa cảm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X