• /,repi'tiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhắc lại, sự được nhắc lại; điều nhắc lại, điều được nhắc lại
  learn in repetition
  học bằng cách nhắc lại
  Sự tái diễn
  let there be no repertition of this behaviour
  hãy đừng để tái diễn lối cư xử này (tức là đừng làm (như) thế nữa)
  Sự bắt chước
  a mere repetition
  chỉ là một sự bắt chước
  Bài học thuộc lòng
  Bản sao chép, bản mô phỏng
  a repertition of a previous talk
  bản sao một cuộc nói chuyện trước đây
  (âm nhạc) sự tập duyệt; ngón mổ liên tục

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự lặp

  Xây dựng

  tính lặp lại được

  Kỹ thuật chung

  lần lặp
  lặp lại
  phép lặp
  sự lặp lại
  tần suất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X