• /ʤeid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngọc bích
  Màu ngọc bích
  Ngựa tồi, ngựa già ốm
  (đùa cợt) con mụ, con bé

  Ngoại động từ ( (thường) động tính từ quá khứ)

  Bắt làm việc mệt nhoài; làm mệt lử

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngọc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X