• /'bægiʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hành lý
  (quân sự) trang bị cầm tay (của quân đội trong lúc hành quân)
  (thông tục); con mụ vô dụng, con mụ vô tích sự; con ranh con
  impudent baggage
  con ranh con, con mặt cứ trơ ra, con ranh con mặt dày mày dạn

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  hành lý
  baggage car
  toa chở hành lý
  baggage claim belt
  băng chuyền phân phát hành lý
  baggage hall
  phòng hành lý
  baggage retrieval
  sự tìm hành lý
  baggage terminal
  ga cuối hành lý
  hand baggage
  hành lý xách tay
  mail and baggage coach
  toa xe hành lý và bưu vụ
  passenger and baggage
  hành khách và hành lý
  registrated baggage
  hành lý ký gửi
  registration of baggage
  việc ký gửi hành lý

  Kinh tế

  hành lý
  baggage allowance
  sự miễn cước hành lý
  baggage car
  xe hành lý
  baggage check
  phiếu gửi hành lý
  baggage check
  phiếu hành lý
  baggage check
  sự kiểm tra hành lý
  baggage claim area
  chỗ nhận hành lý
  baggage declaration
  tờ khai hành lý
  baggage insurance
  bảo hiểm hành lý
  baggage insurance policy
  đơn bảo hiểm hành lý
  baggage master
  người phụ trách hành lý
  baggage policy
  đơn bảo hiểm hành lý
  baggage room
  nơi gửi hành lý
  baggage room
  phòng hành lý
  baggage sufferance
  sự cho phép chất hành lý lên tàu
  baggage sufferance
  tờ khai hải quan hành lý
  excess baggage
  hành lý quá trọng lượng quy định
  excess baggage
  tiền cước hành lý phải trả
  excess baggage ticket
  phiếu hành lý đôi cân
  hold baggage
  hành lý trong khoang
  unaccompanied baggage
  hành lý không mang theo
  unclaimed baggage
  hành lý không có người nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X